metoda TTA

Nově nabízíme možnost operace ruptury předního zkříženého vazu (LCC) metodou TTA (Tibial  Tuberosity Advancement)

Tato technika byla uvedena do praxe v roce 2004.
Jedná se o metodu modifikující geometrii kolenního kloubu.
Při této operaci nenahrazujem poraněný vaz, ale měníme biomechaniku pohybu kolenního kloubu, tak, že eliminujeme síly, které za normálních okolností zdravé LCC neutralizuje.
Hlavní výhodou proti klasickým extrakapsulárním technikám(náhrada vazu umělým vláknem mimo kolenní kloub) je rychlý návrat končetiny k plné funkci a minimální pooperační komplikace – artróza, selhání implantátu, nesnášenlivost implantátu, infekce…
Metoda je vhodná pro všechny psy starší jednoho roku a zejména pro psy vážící nad 20 kg a aktivní či pracovní psy.
Nevýhodou jsou vyšší náklady na operaci v důsledku poměrně vysoké ceny titanových implantátů.