REPRODUKCE

  • stanovení optimální doby krytí - progesteronový test, poševní stěr
  • potvrzení březosti ultrazvukem (s možností fotografie nenarozených mláďat)       (foto)
  • asistence u porodu

sono gravidita